Juridisch advies nodig? OVVK Advocaten Bergen op Zoom geeft het u

Een laagdrempelig advocatenkantoor
in Bergen op Zoom

Al meer dan 20 jaar staat OVVK Advocaten te Bergen op Zoom voor een deskundige en begrijpelijke benadering bij ingewikkelde of emotionele juridische kwesties. OVVK Advocaten werkt niet alleen voor maar ook met u: samen komen we tot het beste resultaat. Daarom spreken wij duidelijke taal. U weet bij OVVK Advocaten waar u aan toe bent, dat vinden wij belangrijk. OVVK Advocaten heeft een inloopspreekuur en wij zijn zo veel mogelijk telefonisch en per email bereikbaar. Onze rechtsgebieden zijn personen- en familierechtstraf- en jeugdstrafrechtHuur- en bouwrecht en de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Onze expertise

OVVK Advocaten Bergen op Zoom helpt cliënten met juridische rechtsbijstand

Personen- en familierecht en jeugdrecht

Kwesties in deze rechtsgebieden liggen mensen na aan het hart. We spreken hier over echtscheidingen, uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen, ontkenningen van vaderschap en andere persoonlijke zaken. OVVK Advocaten staat u in dergelijke gevallen bij.

OVVK Advocaten Bergen op Zoom helpt particuliere en zakelijke cliënten

Straf- en jeugdstrafrecht

Wie betrokken is bij een strafzaak, hetzij als slachtoffer, hetzij als verdachte, kan niet zonder een goede advocaat. OVVK Advocaten zijn deskundig op het gebied van strafrecht en de interpretatie daarvan. We begeleiden daarbij graag. Ook als de cliënt de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

OVVK Advocaten Bergen op Zoom is gespecialiseerd in arbeidsrecht, strafrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht

Arbeids- en ondernemingsrecht

Waar geld in omloop is, ontstaan regelmatig conflicten. Als ondernemer kunt u vroeg of laat te maken hebben met geschillen. Als werknemer ook. Bent u verzeild in een zaak met een klant, een instantie of een werkgever? OVVK Advocaten staat u bij in de rechtbank en daarbuiten.

Een conflict met uw werkgever? OVVK Advocaten Bergen op Zoom biedt juridische bijstand

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Heeft u te maken met schuldenproblematiek, dan komt u wellicht in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen. OVVK Advocaten begeleiden u bij vrijwillige of onvrijwillige beëindiging van de schuldsanering op grond van deze wet. Aangezien de termijnen kort zijn – 8 dagen voor instellen hoger beroep- dient u zich met spoed tot OVVK Advocaten te wenden.

Wij helpen u verder weg!