Waar staan wij voor?

De kernwaarden van OVVK advocaten:

OVVK advocaten is een bewust laagdrempelig kantoor.

We werken niet alleen voor maar ook met onze cliënten. Telefonische bereikbaarheid speelt daarin een belangrijke rol.

Onze expertise


echtscheiding advocaat samen scheiden alimentatie

Personen en Familierecht

U heeft besloten te gaan scheiden, maar wat komt er allemaal bij een echtscheiding kijken? Wij kunnen u juridisch ondersteunen. Komt het verzoek van één van de partijen (tegenspraak) of staan beide partijen achter de scheiding (gemeenschappelijk verzoek)? En staan beide partijen nog open voor bemiddeling / mediaton?

OVVK Advocaten kan u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. U kunt hierbij denken aan echtscheiding, boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding, alimentatie en bijstandsverhaalzaken, omgangsregelingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, erkenning en ontkenning vaderschap,ontheffing en ontzegging ouderlijk gezag

 

Arbeidsrecht, ontslag Philip Morris, ontslag Tetrapak

Arbeidsrecht

U hebt problemen op uw werk of wordt ontslagen? Of u bent werkgever en wilt op juiste wijze afscheid nemen van een of meer werknemers. Het is dan van belang dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium goed laat informeren en adviseren: daarmee kunnen veel problemen worden voorkomen.

Of u nu werknemer of werkgever bent, in alle gevallen verdient overleg met als doel een regeling met goedkeuring van beide partijen de voorkeur boven landurig en kostbaar procederen.

Wilt u uw arbeidscontract laten beoordelen of laten aanpassen of bent u van mening dat het door uw werkgever of werknemer niet juist wordt nageleefd? Wacht niet langer en neem contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten voor een informatief gesprek of directe actie.

Het arbeidsrecht beperkt zich niet tot ontslagzaken. OVVK Advocaten adviseert, ondersteunt en bemiddelt ook bij het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en loondoorbetaling, concurrentiebedingen, werknemers- en werkgeversaansprakelijkheid en gelijke behandeling.

wsnp zzp faillissement schuld

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Heeft u te maken met schuldenproblematiek dan komt u wellicht in aanmerking voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. OVVK Advocaten kan u juridisch begeleiden bij (onvrijwillige) beëindiging van de schuldsanering op grond van deze wet.

leerplichtwet omgang spijbelen ots uithuisplaatsing echtscheiding

Jeugdrecht

Bij jeugdrecht kunt u denken aan jeugdstrafzaken, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en de gevolgen van een echtscheiding.

OVVK Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van jeugdstrafzaken. Ook hebben wij hierbij oog voor de rechten van ouders. Het is niet voor niets dat twee van onze advocaten door de rechtbank zijn toegevoegd aan een pool van advocaten die minderjarigen mogen bijstaan in strafzaken. Deze pool bestaat uit advocaten die zich door opleiding en ervaring bekwaamd hebben in het jeugdrecht.

Een van onze advocaten heeft daarnaast ruime ervaring in leerplichtwetzaken, waarbij ondermeer door ouders een beroep wordt gedaan op het in de leerplichtwet opgenomen richting-bezwaar.

opiumwet slachtofferhulp drugs verdachte strafrecht

Strafrecht

OVVK Advocaten kennen het strafrecht en de interpretatie daarvan als geen ander. En dat is heel prettig als u in aanraking komt met het strafrecht, als verdachte of als slachtoffer.

Bent u verdachte in een strafzaak? OVVK Advocaten zorgt er voor dat u een eerlijk proces krijgt en uw rechten worden gewaarborgd. U kunt bij ons terecht in de verschillende fases van uw zaak: in eerste aanleg of hoger beroep, of u al gedagvaard bent of nog niet.

OVVK Advocatenkantoor begeleidt u volledig bij uw strafzaak en gaat daarbij voor een zo goed mogelijke afloop van uw vervolging. Zowel particuliere als zakelijke cliënten staan hierbij nooit alleen. Onze ervaren en in het strafrecht gespecialiseerde advocaten kennen het strafrecht en de interpretatie hiervan als geen ander.

Bent u slachtoffer in een strafzaak dan zorgen wij er voor dat u op de hoogte blijft van de procedure en ondersteunen en bemiddelen wij bij het verkrijgen van een schadevergoeding.