Personen- en familierecht

Echtscheiding, uithuisplaatsing, gezagskwesties en andere personen- en familierechtproblemen liggen altijd gevoelig. Daar zijn advocaten bij nodig die de zaak snel en kalm helpen afhandelen. Bent u in een dergelijke kwestie beland? OVVK Advocaten uit Bergen op Zoom kan u helpen.

Een advocatenbureau in Bergen op Zoom met kennis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Juridische steun bij een echtscheiding

U heeft besloten te gaan scheiden, maar wat komt er allemaal bij een echtscheiding kijken? Wij kunnen u juridisch ondersteunen. Komt het verzoek van één van de partijen (tegenspraak) of staan beide partijen achter de scheiding (gemeenschappelijk verzoek)? En staan beide partijen nog open voor bemiddeling of mediation? OVVK Advocaten kan u in al deze gevallen helpen met juridische bijstand.

Neem contact op

Experts in het personen- en familierecht

Hulp bij jeugdrecht

De relatie tussen ouders of voogden en kinderen verloopt niet altijd vlekkeloos. Juridische conflicten zijn vaak ingrijpend. OVVK Advocaten helpt onder verschillende omstandigheden.


Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing
Het kan voorkomen dat Bureau Jeugdzorg het beter acht als uw minderjarige kind onder toezicht wordt geplaatst. Onrust, onzekerheid en onbegrip zijn vaak het gevolg. OVVK Advocaten helpt u dit proces op een rustige manier te laten verlopen. Een snelle afhandeling hoort daarbij.


Omgangs- en gezagskwesties
Als er onenigheid is over de tijd die ex-partners met kinderen mogen doorbrengen, kan juridische steun nodig zijn. Wij bieden zowel de verzoekende als de verwerende partij hulp in deze gevallen. We behandelen ook erkenning van een kind.

Wij helpen u bij problemen in het arbeidsrecht

Andere zaken om OVVK Advocaten bij in te schakelen

Naast bovenstaande gevallen, biedt OVVK Advocaten uit Bergen op Zoom juridische hulp bij onder andere:

  • alimentatie- en bijstandsverhaalzaken,
  • omgangsregelingen,
  • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen,
  • erkenning en ontkenning van vaderschap,
  • ontheffing en ontzegging ouderlijk gezag.

Heeft u een vraag voor ons?

Neem contact op