Heeft u schulden? OVVK Advocaten in Bergen op Zoom helpt u

Als u te maken krijgt met schuldenproblematiek, komt er veel op u af. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen. OVVK Advocaten kan u in dat geval op grond van deze wet juridisch begeleiden bij beëindiging van de schuldsanering.

Zoekt u een advocaat in Bergen op Zoom?

Hulp bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen

De Wet schuldsanering natuurlijke personen maakt het mogelijk om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Dit betekent dat u de mogelijkheid krijgt om met een schone lei te beginnen. Nadat u zich heeft gemeld bij de gemeente en hebt geprobeerd een akkoord te bereiken met uw schuldeisers, komt u voor deze wet in aanmerking.

 

Toelating
Om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, stuurt u eerst een verzoek naar de rechtbank. Hier kan de gemeente u bij helpen. OVVK Advocaten uit Bergen op Zoom ondersteunt u eventueel bij het juridische proces.

 

Periode van afbetaling
U betaalt gedurende dit traject van 3 jaar zo veel mogelijk schulden af. Dit wordt gestort op de boedelrekening, gecontroleerd door een bewindsvoerder. Alle inkomsten die u gedurende deze periode ontvangt, worden daarin meegenomen.

 

Kwijtschelding
Houdt u zich aan de regels van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, dan krijgt u na 3 jaar een schone lei. Uw schuldeisers hebben nu geen recht meer op het resterende bedrag.

OVVK Advocaten in Bergen op Zoom kan u bij beëindiging van dit traject helpen. Wij weten wat uw rechten en plichten zijn. Dit vergroot uw kans op een schone lei. Heeft u hier een vraag over?

Neem contact op