OVVK Advocaten Bergen op Zoom is gespecialiseerd in arbeidsrecht, strafrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht

Hulp van OJV Advocaten
bij arbeids- en ondernemingsrecht

Waar gewerkt wordt ontstaan regelmatig conflicten. Als ondernemer kunt u vroeg of laat te maken hebben met geschillen met werknemers en klanten; als werknemer met uw werkgever en als klant met uw leverancier.  Ook met de overheid kunnen geschillen ontstaan. Komt u er even niet uit?

OVVK Advocaten helpt werkgevers, werknemers of klanten met adviezen en staat hen bij in procedures.

 

Een conflict met uw werkgever? OVVK Advocaten Bergen op Zoom biedt juridische bijstand midden en kleinbedrijf. MKB

Ondersteuning van OVVK advocaten bij mkb-zaken

Wij ondersteunen mkb’ers bij alle rechtsgebieden waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn zoal:

 • bouwrecht
 • incasso’s
 • de ondernemer en de overheid
 • vergunningen
 • contracten opdrachtgevers en toeleveranciers
 • opstellen en aanpassen algemene (leverings)voorwaarden
 • arbeidsrecht voor zowel werknemers als werkgevers
 • aansprakelijkheidsrecht
 • verzekeringsrecht

Zoekt u op één van bovenstaande gebieden een advocaat in Bergen op Zoom?

Juridisch advies nodig? OVVK Advocaten Bergen op Zoom geeft het u

Arbeidsrecht

U hebt problemen op uw werk of wordt ontslagen. Of u bent werkgever en wilt op juiste wijze afscheid nemen van een of meer werknemers. Het is dan van belang dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium goed laat informeren en adviseren. Daarmee voorkomt u problemen.

Het arbeidsrecht beperkt zich niet tot ontslagzaken. OVVK Advocaten adviseert, ondersteunt en bemiddelt bij

 • het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden,
 • arbeidsongeschiktheid,
 • re-integratie en loondoorbetaling,
 • concurrentiebedingen,
 • werknemers- en werkgeversaansprakelijkheid,
 • gelijke behandeling.

Daarnaast geven wij in-company cursussen bij bedrijven op arbeidsrechtelijk gebied.

Heeft u als werkgever of werknemer juridische hulp nodig?

Neem contact op met OVVK!