Juridisch advies nodig? OVVK Advocaten Bergen op Zoom geeft het u

OVVK Advocaten helpt in familie- en jeugdrechtkwesties

Relatie beëindiging, gezag kwesties en andere personen- en familierechtproblemen liggen altijd gevoelig. Daar zijn advocaten bij nodig die u helpen de zaak snel en vakkundig af te handelen. Bent u in een dergelijke kwestie beland? Bij OVVK Advocaten uit Bergen op Zoom komt u tot uw recht

OVVK Advocaten Bergen op Zoom helpt cliënten met juridische rechtsbijstand

Juridische steun bij een echtscheiding

U heeft besloten te gaan scheiden, uw geregistreerd partnerschap te ontbinden of uw relatie (al dan niet met samenlevingsovereenkomst) te beëindigen, maar wat komt daar allemaal bij kijken? OVVK Advocaten kan u juridisch ondersteunen en van advies voorzien.

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent en u heeft kinderen, dan schrijft de wet voor dat er eerst een ouderschapsplan moet worden opgesteld voordat de rechtbank de echtscheiding kan uitspreken of het geregistreerd partnerschap kan ontbinden. OVVK Advocaten helpt u bij het opstellen van een gedegen ouderschapsplan (met kinderalimentatie-berekening) en mocht u daar in overleg met de andere ouder niet uit komen, dan is er de optie om de mogelijke geschilpunten door de rechter te laten beslissen.

Daarnaast – en dat geldt ook voor ontbinding geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen– begeleidt OVVK Advocaten u bij het maken van afspraken aangaande de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en het aanwezige vermogen. Bij echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap zal de eventuele aanspraak op en hoogte van partneralimentatie worden besproken. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Mocht u er met uw partner niet in overleg uit komen, kunnen de geschilpunten ter beslissing aan de rechter worden voorgelegd. Bij het bereiken van overeenstemming worden de afspraken zowel ten aanzien van het convenant als ten aanzien van het ouderschapsplan - indien noodzakelijk – door de rechter worden bekrachtigd.

Een grote misvatting dat een relatiebeëindiging met het inschakelen van een advocaat vaak verzandt in een ‘vechtscheiding’. OVVK advocaten is erop gericht om samen met u in eerste instantie de mogelijkheden van overleg te onderzoeken. Voor het kunnen slagen van overleg en voor het tot stand komen van afspraken is het noodzakelijk dat u juridisch goed geïnformeerd en geadviseerd wordt. Daar kunt u bij OVVK advocaten van op aan! 

Kortom: overweegt u uw relatie te beëindigen of heeft u te maken met een relatiebeëindiging dan is het verstandig zo snel mogelijk een afspraak te maken met OVVK Advocaten!

OVVK Advocaten Bergen op Zoom helpt particuliere en zakelijke cliënten

Hulp bij jeugdrecht

Jeugdrecht is een breed begrip en OVVK advocaten kan u op alle facetten daarvan van dienst zijn. Naast ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, omvat dit ook erkenning van een kind, gerechtelijke vaststelling of juist betwisting vaderschap, adoptie en al hetgeen te maken heeft met het hebben, verkrijgen of juist verliezen van het ouderlijk gezag. Juridische conflicten op dit gebied zijn vaak ingrijpend. OVVK Advocaten heeft de expertise in huis om ouders en/of kinderen op dit gebied te adviseren en in procedures bij te staan. Ook Leerplichtwet zaken en de problematiek met het thuisonderwijs vallen onder onze expertise.

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Het kan voorkomen dat de Jeugdbescherming op advies van de Raad voor de Kinderbescherming het beter acht als uw minderjarige kind onder toezicht wordt gesteld of zelfs uit huis wordt geplaatst. Onrust, onzekerheid en onbegrip zijn vaak het gevolg. OVVK Advocaten helpt u als ouder en kind om de punten die er toe doen te verhelderen en die aan de rechter voor te leggen. We begeleiden het hele proces van A tot Z.


Omgangs- en gezagskwesties
Het wijzigen van hoofdverblijf, de schoolkeuze, het aanvragen van een paspoort, het verkrijgen van toestemming voor een (buitenlandse) vakantie, het vaststellen of aanpassen van een omgang/zorgregeling: dit zijn allemaal kwesties die over kinderen gaan en betrekking hebben op het ouderlijk gezag. OVVK Advocaten zorgt er met u voor dat het goed geregeld wordt.

OVVK Advocaten Bergen op Zoom is gespecialiseerd in arbeidsrecht, strafrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht

Bijstand door OVVK Advocaten in personen- en familierecht:

OVVK Advocaten biedt juridische hulp bij onder andere:

  • Echtscheidingen
  • Ontbinding geregistreerd partnerschap
  • Beëindiging samenleving met of zonder samenlevingscontract
  • Alimentatie- en bijstandsverhaalzaken
  • Omgangsregelingen en wijziging ouderschapsplan
  • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
  • Erkenning en ontkenning van vaderschap
  • Ontheffing en ontzegging ouderlijk gezag, eenhoofdig gezag
  • Vervangende toestemming voor vakantie en verkrijging paspoort

Heeft u een vraag voor ons?