OVVK Advocaten Bergen op Zoom helpt cliënten met juridische rechtsbijstand

Zit u in de schuldsanering? OVVK Advocaten in
Bergen op Zoom helpt en geeft advies.

Als u te maken krijgt met schuldenproblematiek, komt er veel op u af. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). OVVK Advocaten kan u in dat geval op grond van deze wet juridisch begeleiden bij ongewenste beëindiging van de schuldsanering. Deze situatie kan ontstaan indien er een onenigheid bestaat tussen de cliënt en de aangestelde bewindvoerder over de uitvoering van de verplichtingen van de cliënt. Wij geven adviezen om een en ander weer in goede banen te leiden en helpen in rechtszaken bij het Gerechtshof en tekenen voor u beroep aan tegen de beslissing u uit de WSNP te ontslaan.

OVVK Advocaten Bergen op Zoom helpt particuliere en zakelijke cliënten

Hulp bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen maakt het mogelijk om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Dit betekent dat u de mogelijkheid krijgt om met een schone lei te beginnen. Nadat u zich heeft gemeld bij de gemeente en hebt geprobeerd een akkoord te bereiken met uw schuldeisers, komt u voor deze wet in aanmerking.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, stuurt u eerst een verzoek naar de rechtbank. Hier kan de gemeente u bij helpen. 

Periode van afbetaling
U betaalt gedurende dit traject van 3 jaar zo veel mogelijk schulden af. Dit wordt gestort op de boedelrekening, gecontroleerd door een bewindsvoerder. Alle inkomsten die u gedurende deze periode ontvangt, worden daarin meegenomen.

Kwijtschelding
Houdt u zich aan de regels van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan krijgt u na 3 jaar een schone lei. Uw schuldeisers kunnen de eventueel nog openstaande schulden welke onder de schuldsanering vielen niet meer via de deurwaarder of rechter bij u opeisen.

OVVK Advocaten in Bergen op Zoom kan u bij aanvang en onverhoopte voortijdse beëindiging van dit traject helpen. Wij weten wat uw rechten en plichten zijn. Dit vergroot uw kans op een schone lei. Heeft u hier een vraag over?